Z czym wiąże się pełnienie funkcji Młodzieżowego Delegata RP do NATO?

Na to i więcej pytań w rozmowie z Adamem Porębą odpowie znamienity ekspert!

Filip Walczak pełni funkcję Młodzieżowego Delegata RP do NATO od września 2020 roku. Jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i Atlantic Forum. Jego główne obszary zainteresowań obejmują prawo morskie i bezpieczeństwo morskie, jak również zaangażowanie młodych ludzi w działalność Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podczas studiów zaangażowany był w działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, m.in. jako sekretarz NZS Uniwersytetu Gdańskiego.

Start transmisji już we wtorek 24 sierpnia 2021 roku o godz. 18:00 na profilu Facebook #RODMRzeszów.