Minister Spraw Zagranicznych RP Zbigniew Rau rozmawiał z szefem dyplomacji Królestwa Niderlandów m.in. o sprawach Polaków pracujących w Niderlandach.

Ponadto jak podaje Biuro Rzecznika Prasowego MSZ na swojej stronie (link do całej relacji na końcu postu):

„Polska popiera jak najszybsze uzgodnienie pakietu budżetowego przy utrzymaniu kompromisu osiągniętego podczas Rady Europejskiej w lipcu.”

https://www.gov.pl/…/konsultacje-ministrow-spraw…