Departament Współpracy Rozwojowej MSZ wspólnie z National Geographic Polska organizuje konkurs fotograficzny „Rozwój w obiektywie”. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania społeczeństwa polskiego problemami i wyzwaniami rozwoju na świecie. Konkurs ma również poszerzyć świadomość społeczną na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz uwrażliwić na problemy rozwoju globalnego i pomóc zrozumieć ich złożoność.

Tematyką konkursu są wyzwania stojące przed krajami rozwijającymi się. Zgłaszane do konkursu prace powinny prezentować kulturę i życie codzienne ich mieszkańców oraz problemy, z którymi muszą sobie radzić.

Regulamin konkursu przewiduje pięć kategorii zdjęć, adekwatnie do wskazanych Celów Zrównoważonego Rozwoju, tj. Dobrobyt, Ludzie, Partnerstwo, Planeta i Pokój.

Nabór zdjęć trwa do 16 października 2019 r. Na zwycięzców czekają nagrody: Grand Prix, pięć pierwszych miejsc oraz wyróżnienia.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy na stronę www National Geographic.