Nieuprawnione wykorzystanie telefonu służbowego #MSZ w celach wyłudzeń finansowych od cudzoziemców przebywających na terenie Polski.

W przypadku stwierdzenia prób nawiązania takiego kontaktu prosimy o zgłoszenie się do najbliższej jednostki policji.

Więcej:

https://www.gov.pl/…/komunikat-msz-ws-wyludzen-pienieznych-…