Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz wręczył Adamowi Hałacińskiemu nominację na Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego – Stałego Przedstawiciela Rzeczpospolitej Polskiej przy OBWE.

#RODMRzeszów #MSZ