🌎 W architekturze międzynarodowego bezpieczeństwa kluczowe miejsce zajmuje zwalczanie terroryzmu – zjawiska stanowiącego istotny problem również geopolityczny.


🤝 Skuteczna walka z terroryzmem implikuje zacieśnienie współpracy pomiędzy państwami na rzecz koordynacji określonych działań mających na celu uniemożliwienie zbrodni terrorystycznych. Istotne jest również to jak ta kooperacja między władzami poszczególnych państw przebiega.


👥 O tych geopolitycznych aspektach zwalczania terroryzmu, o złożoności przyczyn samego zjawiska, które wiążą się z warstwą psychologiczną, społeczną, polityczną opowie będący gościem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie prof. Robert Borkowski z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.


📲 W analizie wspomnianego fragmentu rzeczywistości geopolitycznej nie można zapomnieć także o roli nowoczesnych technologii w kształtowaniu bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej oraz szerzej ich wpływ na funkcjonowanie społeczeństw i kształt bieżącej międzynarodowej polityki.


💻 Start transmisji w piątek 17 lipca o godz. 16:00 na profilu #RODMRzeszów.


📹 Patronem medialnym wydarzenia jest Portal Rzeszowski – Jesteśmy dla Ciebie.

#RODMonline