W poniedziałek, 8 lipca 2019 r. na Zamku w Krasiczynie odbyła się debata na temat 450 rocznicy podpisania Unii Lubelskiej. W panelu dyskusyjnym wezmą udział znakomici znawcy relacji oraz historii polsko-litewskich unii: dr Katarzyna Korzeniewska-Wołek – badacz historii Litwy, tłumacz, założycielka Centrum Studiów Litewskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, dr Oleksij Moskalenko – historyk, twórca i współorganizator wielu programów i instytucji edukacyjnych języka i kultury polskiej na Ukrainie, Waldemar Rataj – prezes Fundacji Kolegium Wigierskie, pełnomocnik Województwa Podkarpackiego d/s projektu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej.

Moderatorem debaty był Piotr Zyzański, student prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktywny udział w wydarzeniu zabrała młodzież, która licznie (ok. 30 osób) przybyła do Zamku w Krasiczynie by dyskutować nie tylko o wartości historycznej tego ważnego w historii Polski i Litwy. Młodzież odnosiła się także do czasów współczesnych, sprawnie interpretując różne fakty z współczesnej polityki międzynarodowej, osadzając je w kontekście historycznym Unii Lubelskiej.

Podstawę merytoryczną do debaty stanowił tekst pt. “Dziedzictwo unii Królestwa Polskiego i W.Ks. Litewskiego: narody etniczne i narody polityczne”, autorstwa prof. Antoniego Z. Kamińskiego, politologa (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk), przygotowany w ramach prac programowych Akademii Dziedzictwa Kresów.

fot. Andrzej Błoński