Wtorkowe południe przyciągnęło do rzeszowskiego Wojewódzkiego Domu Kultury wielu uczniów oraz studentów żywo zainteresowanych 20-leciem strefy euro. O godzinie 11:30 rozpoczęliśmy debatę w Sali pełnej zainteresowanych tematyką słuchaczy. Magnesem były także nazwiska prelegentów, którzy zabrali udział w długiej i ciekawej dyskusji. Ważne, że każda z osób zaprezentowała zgoła odmienny punkt widzenia na poruszaną tematykę. Dr Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki zwróciła uwagę na społeczny aspekt strefy euro, dr Tomáš Kašaj, konsul Republiki Słowackiej w Krakowie pokazał, w jaki sposób na wprowadzeniu europejskiej waluty skorzystała słowacka gospodarka, a dr Piotr Stanek, jako ekonomista wprowadził wszystkich słuchaczy w temat od strony naukowej.

fot. Anna Petynia