Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu konkursu „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020”.

Celem konkursu „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020” jest rozwój szeroko pojętej współpracy w ramach polsko-czeskiego sąsiedztwa – wspólne osiągnięcia, wzajemne inspiracje, razem podejmowane wyzwania. Szczególnym kontekstem tegorocznej edycji są wyzwania związane z panującą w Europie i na świecie pandemią COVID-19, a także zbliżająca się prezydencja Polski w Grupie Wyszehradzkiej (01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.) oraz przyszłoroczny jubileusz 30-lecia tego formatu.

W obecnej sytuacji pandemii przy realizacji celów konkursu sugerowane jest wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i narzędzi komunikacji do realizacji zadania publicznego. Oczekiwane jest kreatywne podejście dotyczące sposobu realizacji projektów za pośrednictwem mediów, Internetu lub poprzez publikacje z wykorzystaniem interaktywnych i pasywnych form komunikacji multimedialnej.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin i wzory formularzy oferty, dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej Ministerstwa w dziale „Konkursy Ministra”. Termin nadsyłania wniosków projektowych upływa w dniu 5 czerwca 2020 r.

Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-forum-polsko–czeskie-na-rzecz-zblizenia-spoleczenstw-poglebionej-wspolpracy-i-dobrego-sasiedztwa-2020

Zapytania w sprawie konkursu należy kierować na adres dotacjengo@msz.gov.pl