Europa Środkowa i Wschodnia to obszar, który historycznie charakteryzuje się wielką różnorodnością etniczną jej mieszkańców. Na ich tożsamość bowiem składał się szereg czynników determinujących w sposób istotny zarówno losy poszczególnych ludzi, jak i przebieg procesów historycznych Europy Środkowej i Wschodniej.

Nigdy bez znaczenia nie pozostaje ewolucja pojęć, za pomocą których ludzkość danej epoki i danego regionu opisuje rzeczywistość.

O ewolucji pojęć i tożsamościach etnicznych mieszkańców państw Europy Środkowej i Wschodniej na przestrzeni historii opowie dr Jakub Olchowski z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS w Lublinie i Instytutu Europy Środkowej.

Początek transmisji w środę 14 października o godz. 17:00 na Facebooku #RODMRzeszów.