W Ministerstwie Spraw Zagranicznych działa Zespół Zarządzania Kryzysowego, który koordynuje pomoc Polakom przebywającym za granicą.
Wczoraj zrealizowano loty z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Malty. Dzisiaj planowane są kolejne loty.
#LotDoDomu potrwa do odwołania.

Więcej:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/dzialania-msz-podjete-w-zwiazku-z-organizacja-powrotow-polakow-do-kraju?fbclid=IwAR2p_WfFxOZkZAL-5ESZUu9QhXD2PsdpJawHfvWt0My09XcRTETpaLqfmjM