Już w poniedziałek 8 lipca o godz. 15:00 mieszkańców Podkarpacia zapraszamy do Krasiczyna na interesującą debatę. „Dziedzictwo Unii Polsko – Litewskiej: Czy wspólne dziedzictwo?” to panelowa dyskusja, którą organizujemy z okazji 450 rocznicy Unii Lubelskiej. Wydarzenie odbędzie się na Zamku. Organizatorami są Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie, Fundacja Jagiellońskaoraz
Akademia Dziedzictwa Kresów – Towarzystwo Kultury Pamięci im. Księcia Adama Kardynała Sapiehy.

W panelu dyskusyjnym wezmą udział znakomici znawcy relacji oraz historii polsko-litewskich unii:

  • dr Katarzyna Korzeniewska-Wołek – badacz historii Litwy, tłumacz, założycielka Centrum Studiów Litewskich na Uniwersytecie Jagiellońskim,
  • dr Oleksij Moskalenko – historyk, twórca i współorganizator wielu programów i instytucji edukacyjnych języka i kultury polskiej na Ukrainie,
  • Waldemar Rataj – prezes Fundacji Kolegium Wigierskie, pełnomocnik Województwa Podkarpackiego d/s projektu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej.

Moderatorem debaty będzie Piotr Zyzański, student prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Podstawę merytoryczną do debaty stanowi tekst pt. „Dziedzictwo unii Królestwa Polskiego i W.Ks. Litewskiego: narody etniczne i narody polityczne”, autorstwa prof. Antoniego Z. Kamińskiego, politologa (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk), przygotowany w ramach prac programowych Akademii Dziedzictwa Kresów.

Tekst można pobrać na swój dysk klikając >>TUTAJ<<.