Strefa Euro, zwana także Eurolandem to 19 państw Unii Europejskiej, które zdecydowały się na przestrzeni lat na wprowadzenie wspólnej waluty. Mija właśnie 20 lat od jej powstania, co dla nas będzie pretekstem do rozmowy o tym, kto zyskał na wprowadzeniu wspólnej waluty, a kto stracił. Do wspólnej dyskusji zaprosiliśmy trzech ekspertów – dr Ewę Leniart, wojewodę podkarpackiego, dra Tomáša Kašaja, konsula generalnego Republiki Słowacki oraz dra Piotra Stanka, ekonomistę i eksperta w zakresie unii walutowych. Na debatę zapraszamy do Wojewódzkiego Domu Kultury (ul. Okrzei) już 14 maja o godz. 11:30.

dr Ewa Leniart – wojewoda województwa podkarpackiego.W latach 1995–2000 studiowała na Wydziale Prawa Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa, a w lutym 2014 roku stopień doktora nauk prawnych. W latach 2002–2005 była kierownikiem Referatu Prawno-Organizacyjnego w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Od grudnia 2005 r. do stycznia 2007 r. była koordynatorem, a następnie dyrektorem Gabinetu Wojewody w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Od 1 lutego 2007 r. do 8 grudnia 2015 r. pełniła funkcję dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. 8 grudnia 2015 powołano nią na stanowisko wojewody podkarpackiego.

dr Tomáš Kašaj – konsul generalny Republiki Słowacji w Krakowie od 2 sierpnia 2018 roku. W latach 2011-2014 był wicekonsulem Słowacji w Krakowie. Obejmując stanowisko, które obecnie piastuje zaznaczył, że szczególnie jest dla niego ważna współpraca pomiędzy krajami w zakresie kultury, inwestycji, turystyki, ale też rozwijanie kontaktów młodzieży i dzieci.

dr Piotr Stanek – ekonomista i ekspert w dziedzinie unii walutowych. Pracownik Katedry Międzynarodowych Studiów Gospodarczych oraz Zakładu Gospodarki Światowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tytuł doktora uzyskał w Uniwersytecie Lille 1 (Francja) w 2007 roku. Jest członkiem European Economic Association oraz koordynatorem projektu STAIR (Studies in Trans-Atlantic International Relations) finansowanego w ramach programu Atlantis. Systematycznie uczestniczy w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.