Rok 2019 obfituje w interesujące rocznice, które bezpośrednio łączą się z polityką międzynarodową. Jedną z ważnych dla Europy jest 10-lecie programu Partnerstwa Wschodniego. Został on zapoczątkowany przez Polaków oraz Szwedów. Już 25 maja br. zapraszamy do Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu, by wraz ze znakomitymi gośćmi od godz. 11:00 będziemy debatować na temat idei pogłębionych więzi politycznych i handlowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej, a sześcioma partnerskimi krajami z terenu Europy Wschodniej oraz Zakaukazia: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.

Głównymi ideami łączącymi się z Partnerstwem Wschodnim są zapewnienie regionowi Europy Wschodniej i Zakaukazia bezpieczeństwa, stabilności i dobrobytu. Kraje skupiają się także na tym, by były tam demokratyczne rządy oraz, by praworządność była na porządku dziennym. Unia Europejska pragnie przy tym mocnej, wzajemnie korzystnej oraz zróżnicowanej współpracy z wszystkimi wymienionymi krajami Partnerstwa Wschodniego, niezależnie od tego, czy mają one ambicje by stać się członkiem UE. 10 rocznica Partnerstwa Wschodniego doskonały moment na podsumowanie rezultatów, które dotychczas uzyskano na tym polu.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja na wydarzenie. Formularz rejestracyjny znajdziesz >>TUTAJ<<!

Dojazd do Zarzecza

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu do Zarzecza. Wystarczy zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym. Istnieje możliwość wyjazdu z następujących miejscowości: Rzeszów (Dworzec PKS, godz. 9:15, Łańcut (przystanek Armii Krajowej Osiedle, godz. 9:35), Przeworsk (Przystanek przy Domu Kultury, godz. 9:50), Jarosław (Dworzec PKP, godz. 10:15). W przypadku zmian, aktualną informację prześlemy uczestnikom drogą e-mailową.

Prelegenci

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego (od maja 2013 r.). Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza (tytuł inżyniera, specjalność – konstrukcje lotnicze). W latach 1998-2005 był radnym Województwa Podkarpackiego oraz członkiem zarządu (1998-2002) i wicemarszałkiem (2001-2002). W 2005 roku wybrano go senatorem RP. Mandat senatorski pełnił aż do maja 2013 roku. W tym czasie w latach 2005-2007 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a w senacie był m.in przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej oraz wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Od 2015 roku jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie, a od 2016 roku członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej. W styczniu 2019 roku został wiceprezesem Związku Województw RP. W 2015 roku został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jacek Multanowski – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Gruzji (od 2004 do 2008 r.) i Republice Macedonii (od 2014 do 2018 r.). Absolwent filologii klasycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Posługuje się językami angielskim i rosyjskim. Pracę w dyplomacji rozpoczął w 1995 roku jako I sekretarz w ambasadzie w Ałmaty. W latach 2000-2003 pracował w Departamencie Europy. Od 2003 roku w ambasadzie w Tbilisi pełnił funkcję początkowo charge d’affaires, a w latach 2004-2008 ambasadora. Od 2009 do 2013 roku był zastępcą dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej. W 2010 roku otrzymał tytuł Ambasadora tytularnego. Od 2013 roku pracuje w Departamencie Wschodnim Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Prof. Kazimierz Karolczak – rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Polski historyk, profesor nauk humanistycznych. Pełnił funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a następnie prorektora.
W 1977 ukończył studia z zakresu historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Na tej samej uczelni w 1986 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Powoływany w skład Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, w latach 90. był przewodniczącym uczelnianej struktury Związku Nauczycielstwa Polskiego. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na strukturach społecznych XIX wieku i I połowy XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem ziemiaństwa i mieszczaństwa. Zajmuje się również tematyką arystokracji galicyjskiej, genealogii, dziejami Lwowa i Krakowa, kulturą mieszczaństwa i ziemiaństwa, parlamentaryzmem, problemami narodowościowymi i wyznaniowymi w wiekach XIX i XX. Współautor koncepcji otwartego w 2008 Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu. W 2013, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz rozwoju nauki, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Antoni Zdzisław Kamiński – polski socjolog, badacz instytucji polityczno-gospodarczych, profesor nauk humanistycznych, działacz państwowy i społeczny. W 1968 ukończył studia socjologiczne na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1974 uzyskał tytuł doktorski, a w 1993 tytuł profesora nauk humanistycznych. Od listopada 1990 do stycznia 1993 był wicedyrektorem Departamentu Europy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, równocześnie od października 1991 do grudnia 1992 dyrektorem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, od lutego do grudnia 1993 dyrektorem Departamentu Studiów Strategicznych Ministerstwa Obrony Narodowej. Od 1994 pracuje w Instytucie Studiów Politycznych PAN, gdzie kieruje Zakładem Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych. W latach 1997-1998 wchodził w skład Rady do spraw Reformy Państwa przy Prezesie Rady Ministrów, w latach 2006-2008 był członkiem Rady Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, w 2015 został członkiem Narodowej Rady Rozwoju.

Łukasz Galusek – z wykształcenia architekt. Zajmuje się kulturą i sztuką Europy Środkowej, zwłaszcza związkami pomiędzy przestrzenią, pamięcią i tożsamością. Współautor publikacji „Jože Plečnik – architekt i wizjoner” (2006) oraz „Rumunia. Przestrzeń, sztuka, kultura” (2008), „Pogranicze. O odradzaniu się kultury” (Wrocław 2012). Współkurator wystaw „Kartograf złowrogiej historii. Tara (von Neudorf)” (Galeria MCK, wrzesień – październik 2013) i „Architektura niepodległości w Europie Środkowej” (Galeria MCK, listopad 2018 – luty 2019). Pracuje w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.