8 czerwca 1997 roku podczas VI pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny miało miejsce bardzo ważne dla Kościoła polskiego wydarzenie. W Krakowie, podczas mszy św. na Błoniach odbyła się pierwsza uroczystość kanonizacyjna na terenie Polski. Papież ogłosił świętą królową Jadwigę, patronkę Polski, Litwy i Rusi. Postać ta cieszyła się ogromnym szacunkiem nie tylko Papieża-Polaka ale również Księcia Kardynała Sapiehy od którego to Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie.

„Długo czekałaś, Jadwigo, na ten uroczysty dzień. Prawie 600 lat minęło od twej śmierci w młodym wieku. Umiłowana przez naród cały, ty, która stoisz u początku czasów jagiellońskich, założycielko dynastii, fundatorko Uniwersytetu Jagiellońskiego w prastarym Krakowie, długo czekałaś na dzień twojej kanonizacji – ten dzień, w którym Kościół ogłosi uroczyście, że jesteś świętą patronką Polski w jej dziedzicznym wymiarze – Polski za twoją sprawą zjednoczonej z Litwą i Rusią: Rzeczpospolitej trzech narodów. Dziś nadszedł ten dzień. (…)Niech ten dzień będzie dniem radości nie tylko dla nas, współcześnie żyjących, ale także dla nich wszystkich – tych, którzy na ziemi go nie doczekali. Niech będzie wielkim dniem świętych obcowania. Gaude, mater Polonia!” – mówił w homilii Jan Paweł II.

#RODMRzeszów #FJ