Wolność po 300 latach. Tomos dla Ukrainy.

przez admin

Zapraszamy na debatę online, w której w roli prelegentów wystąpią najznamienitsi eksperci! dr Andrzej Grajewski: Zastępca Redaktora Naczelnego tygodnika Gość Niedzielny; ekspert ds. stosunków międzynarodowych oraz Maria Piechowska: Instytut Studiów Społecznych UW (doktorantka), ekspertka PISM. O czym debata??? W 1686 r. wyłączny przywilej wyświęcania prawosławnego metropolity kijowskiego, a więc religijnego przywódcy prawosławnych Ukraińców zdobył metropolita…

Wybory do landtagu Badenii-Wirtembergii i Nadrenii-Palatynatu – wpływ na politykę zagraniczną RFN

przez admin

W niedzielę odbyły się w Niemczech wybory do parlamentów regionalnych w dwóch landach – w Badenii-Wirtembergii i w Nadrenii-Palatynacie. Dlaczego to istotne z perspektywy międzynarodowej, w tym polskiej? Wyniki głosowania do landtagów regularnie wykazują pewien stopień korelacji z późniejszymi wynikami do Bundestagu, jedynej izby ogólnokrajowego parlamentu RFN, której skład bezpośrednio wybierają obywatele. To wyjątkowo ciekawe…

Dlaczego infrastruktura krytyczna jest gwarantem funkcjonowania społeczeństwa?

przez admin

Dlaczego infrastruktura krytyczna jest gwarantem funkcjonowania społeczeństwa? Porozmawiają o tym: Karolina Wojtasik – dr, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, specjalista do spraw bezpieczeństwa, biegły sądowy. Zajmuje się analizą zamachów organizowanych lub inspirowanych przez salafickie organizacje terrorystyczne na ternie UE i USA, publikacjami instruktażowymi z zakresu metod przeprowadzania zamachów na ludność cywilną, a także bezpieczeństwem obiektów podlegających…

Rozpoczął się nabór do Podkarpackiego Programu Stypendialnego na rok 2021/22!

przez admin

Udział w Podkarpackim Programie Stypendialnym jest dla młodzieży w całości bezpłatny (zakwaterowanie, wyżywienie, koszty merytoryczne) dzięki wsparciu Województwa Podkarpackiego. Część zajęć odbywa się w ramach naszego Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Szczegółowe informacje na temat naboru oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na www.jagiellonska.org.

Polityka Polski, Litwy, Łotwy, Estonii wobec Rosji Radzieckiej w 1920-1921 r.

przez admin

Rok 1921 był to czas, kiedy dotychczasowe mapy Europy stały się fikcją, wiele państw wywalczyło upragnioną niepodległość, a wśród nich m.in. Polska, Litwa, Łotwa i Estonia. Czas triumfu tych krajów nie oznaczał jednak nadejścia politycznej epoki beztroski. Pomimo zwycięstwa Polski w wojnie polsko-bolszewickiej elementarny realizm polityczny wymagał, aby zakładać, że bolszewicy nie są pierwszymi do…