Jordańskie Królestwo Haszymidzkie na arenie międzynarodowej

przez admin

Jordańskie Królestwo Haszymidzkie to państwo, które powinno być elementem każdej analizy geopolityki Bliskiego Wschodu, ale jak to się stało, że musiały minąć tysiące lat – w trakcie których dzisiejsze terytorium Jordanii było zamieszkiwane przez ludzi wielu kultur – aby w XX wieku powstało państwo znane dziś jako Jordania? W jaki sposób bardzo istotnie do powstania…

Konsul generalny Węgier kończy misję dyplomatyczną

przez admin

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart spotkała się z konsulem generalnym Węgier Adrienne Körmendy, która kończy swoją misję dyplomatyczną w Krakowie. Wizyta miała charakter kurtuazyjny i była okazją do podziękowania za dotychczasową współpracę oraz do podsumowania inicjatyw zmierzających do zacieśniania 🇵🇱-🇭🇺 relacji. Adrienne Körmendy jest absolwentką Uniwersytetu im. Eötvösa Lóránda w Budapeszcie. Tytuł doktora oraz kandydata nauk historycznych…

Dezinformacja w czasie pandemii

przez admin

Kolejna odsłona debaty z cyklu #RODMonline: „Dezinformacja w czasie pandemii” odbędzie się już w najbliższy czwartek o 18:00! W trakcie debaty eksperci omówią działalność dezinformacyjną Rosji i Chin w trakcie pandemii Covid-19. W jaki sposób te państwa próbują wzmocnić swoją pozycję międzynarodową poprzez zakłócanie współpracy między państwami europejskimi i USA? Prelegenci: Dr Robert Rajczyk –…

Geopolityka a bezpieczeństwo międzynarodowe w skali globalnej

przez admin

W architekturze międzynarodowego bezpieczeństwa kluczowe miejsce zajmuje zwalczanie terroryzmu – zjawiska stanowiącego istotny problem również geopolityczny. Skuteczna walka z terroryzmem implikuje zacieśnienie współpracy pomiędzy państwami na rzecz koordynacji określonych działań mających na celu uniemożliwienie zbrodni terrorystycznych. Istotne jest również to jak ta kooperacja między władzami poszczególnych państw przebiega. O tych geopolitycznych aspektach zwalczania terroryzmu, o…