Zapraszamy Państwa już we wtorek 16 marca 2021 roku o godz. 12:00 na rozmowę ekspercką: ,,Budżet Europejski na lata 2021-2027 – Szanse i wyzwania dla Podkarpacia”.

Podczas debaty zostanie poruszony m.in. temat wpływu polityki rządu, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych na Strategię Rozwoju Województwa Podkarpackiego do 2030.

Udział w rozmowie potwierdzili:
➢ Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,
➢ Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,
➢ dr Marcin Kędzierski – Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Moderatorem pytań podczas debaty będzie Adam Poręba – Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie.

Transmisja live w mediach społecznościowych Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie.

Od 1 marca 2019 r. RODM w Rzeszowie prowadzony jest przez Fundację Jagiellońską.

Fundacja Jagiellońska prowadzi program stypendialny, który ma na celu wszechstronny rozwój młodych ludzi: intelektualny, kulturalny i społeczny. Naszym stypendystom zapewniamy wsparcie w formie warsztatów przedmiotowych, obozów interdyscyplinarnych, spotkań z ludźmi kultury, nauki i życia społecznego, ułatwiamy dostęp do kultury wysokiej oraz instytucji kultury i dziedzictwa narodowego. Celem Fundacji jest, aby zdolna młodzież była nie tylko wszechstronnie wykształcona, ale także zakorzeniona w dziedzictwie narodowym, a w przyszłości wykorzystywała swoje talenty dla dobra i pożytku Rzeczypospolitej.