Stan rzeczy na Białorusi istotnie determinuje sytuację międzynarodową Polski oraz wszystkich państw regionu. Architektura zachowania pokoju w tej części Europy jest w ogromnej mierze zależna od stopnia podporządkowania/wyemancypowania Białorusi względem Rosji, która jak wiadomo od lat prowadzi politykę nastawioną na bardzo aktywne odzyskiwanie kontroli nad państwami powstałymi wskutek dezintegracji Związku Radzieckiego.

Aleksander Łukaszenka rządzi Republiką Białorusi od lat w sposób wyraźnie autorytarny, jego styl polityki ma potencjał do zniechęcania władz i opinii publicznej państw Unii Europejskiej jako stanowiący zaprzeczenie zachodniej myśli politycznej związanej ze znaczną swobodą jednostki; równocześnie wielu obserwatorów jest zdania, że alternatywny wobec wspomnianego dyktatora lider mógłby okazać się mniej skuteczny w utrzymaniu suwerenności Białorusi, choć może trafniejsze jest mówienie o pozostałościach po suwerenności tego państwa. Niezwykle istotne w tym kontekście jest to, że nawet taka jak aktualnie, bardzo ograniczona niezależność Mińska od

Moskwy przekłada się w bardzo dużym stopniu na bezpieczeństwo Europy Środkowej i znaczenie NATO w tej części świata.

Rok 2020 był to czas na tyle obfity w szalenie istotne wydarzenia polityczne na Białorusi, że mógłby być źródłem fabuły filmu obejmującego wiele innych lat. I byłby to jednocześnie film szpiegowski, thriller, dramat psychologiczny, a przez niektóre wypowiedzi Aleksandra Łukaszenki np. słowa o tym, że najlepszym lekiem na covid-19 jest 50 ml wysokoprocentowego alkoholu byłaby to momentami także opera mydlana, szkoda że dziejąca się naprawdę, gdyż w ten sposób „prezydent” Białorusi nie pomaga milionom Białorusinów w trudnej codzienności, kiedy w ich kraju ma miejsce kryzys ekonomiczny na wielką skalę.

Podsumowując – czy 2020 to rok, który zmienił Białoruś na zawsze? Na to i inne pytania dotyczące problematyki polityczno-gospodarczej Białorusi odpowiedzą w debacie online znamienici prelegenci:

– Dyrektor Departamentu Wschodniego MSZ, Pan Jan Hofmokl,

– Pan Marek Budzisz – ekspert ds. obszaru postsowieckiego, publicysta, historyk, był też doradcą w rządzie Jerzego Buzka.

Start transmisji w piątek o 10:00 na Facebooku Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie.