17 września 1939 roku Armia Czerwona rozpoczęła inwazję na Polskę.

Wskutek agresji Polska utraciła 48% swojego terytorium. Deportowano kilkaset tysięcy Polaków, wielu polskich obywateli poniosło śmierć z rąk NKWD.

Konsekwencje tego wydarzenia nie ulegną zapomnieniu.