EU Careers Ambassador w Rzeszowie

przez admin

👉 Myślisz o pracy w środowisku międzynarodowym?👉 Chcesz pracować w instytucjach UE, ale nie wiesz gdzie szukać informacji, ofert pracy lub stażu?👉 Interesujesz się politykami, instytucjami oraz działalnością UE? 🇪🇺 Weź udział w spotkaniu z Ambasadorem Karier UE na Uniwersytet Jagielloński – Adamem Filusem! W trakcie webinarium dowiesz się o możliwościach pracy w instytucjach UE,…

16. Ambasada na nieludzkiej ziemi

przez admin

Podstawowym zadaniem Ambasady RP otwartej w Moskwie po zawarciu układu Sikorski-Majski stało się udzielanie pomocy deportowanym obywatelom polskim w ZSRR oraz, nierozłącznie z tym związane, wspieranie akcji rekrutacyjnej do Armii Polskiej w ZSRR. Placówka RP, podobnie jak moskiewskie przedstawicielstwa dyplomatyczne innych państw, już w początkach listopada została przeniesiona do Kujbyszewa, bardziej oddalonego od europejskiego teatru…

Pobyt w Rzymie… paralela – Jan Paweł II

przez admin

“Święcenia kapłańskie przyjął 1 października 1893 roku. Sakrę biskupią otrzymał 17 grudnia 1911 roku z rąk samego biskupa Piusa X. Za swojego pontyfikatu doprowadził do wzrostu znaczenia Krakowa. Ustanowił urząd metropolity krakowskiego, na którego ingres odbył się w 1926 r., przywracając świetność Krakowa z czasów Jagiellonów.”_____________ Kolegium Wigierskie, to instytucja z którą Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej…

15. Układ, który ocalił życie tysięcy Polaków

przez admin

30 lipca 1941 roku podpisany został układ, który stał się przyczyną ogromnych kontrowersji w świecie polskiej polityki i który doprowadził do poważnego kryzysu rządowego, ale który zarazem pozwolił na uratowanie życia tysiącom obywateli polskich deportowanych przez władze radzieckie po 1939 roku w głąb ZSRR. Rozmowy premiera Władysława Sikorskiego z ambasadorem ZSRR w Londynie Iwanem Majskim…

14. Artyści, pisarze i naukowcy w służbie dyplomatycznej

przez admin

Misję dyplomatyczną pełniły w czasie II wojny światowej liczne osoby, które przed 1939 rokiem nie były pracownikami MSZ. W nowych, skomplikowanych okolicznościach ich wiedza, doświadczenie i kontakty miały często z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej ogromną wartość. Funkcje dyplomatyczne powierzono między innymi Jerzemu Giedroyciowi i Józefowi Retingerowi. Giedroyc, przed wojną publicysta związany z obozem konserwatywnym,…