Dementujemy blokowanie przez Polskę jakiegokolwiek transportu maseczek do Włoch.

Solidaryzujemy się i wspieramy naród włoski w tym jakże trudnym okresie.

Zalecamy wszystkim ostrożność w korzystaniu z niezweryfikowanych źródeł informacji.

#RODMRzeszów #MSZ