REGULAMIN KONKURSU „Wakacyjny RODM – wygraj numer magazynu HERITO”

przez admin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wakacyjny RODM – wygraj numer magazynu HERITO”. 2. Organizatorem Konkursu jest fanpage „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie” . 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/rzeszowrodm/ w terminie 5-12 lipca 2019 r. § 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W…