W co gra Rosja z Chinami?

Co  Rosja może zyskać blisko współpracując z Chinami, natomiast co ryzykuje przykładając dużą wagę do stosunków rosyjsko-chińskich, w których asymetria ekonomiczna i demograficzna jest bardzo wyraźna? Obok szeregu zbieżnych interesów Rosji i Chin istnieje wiele obszarów,…

Znaczenie V4 dla Słowacji i Polski

W tej merytorycznej debacie online głos zabiorą znamienici prelegenci: prof. Krzysztof Żarna – pracownik naukowy Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Slavomír Nagy – Konsul Generalny Republiki Słowackiej w RP. Dlaczego warto wziąć udział…

Wolność po 300 latach. Tomos dla Ukrainy.

Zapraszamy na debatę online, w której w roli prelegentów wystąpią najznamienitsi eksperci! dr Andrzej Grajewski: Zastępca Redaktora Naczelnego tygodnika Gość Niedzielny; ekspert ds. stosunków międzynarodowych oraz Maria Piechowska: Instytut Studiów Społecznych UW (doktorantka), ekspertka PISM.…

O nas

Fundacja Jagiellońska prowadzi program stypendialny, który ma na celu wszechstronny rozwój młodych ludzi: intelektualny, kulturalny i społeczny. Naszym stypendystom zapewniamy wsparcie w formie warsztatów przedmiotowych, obozów interdyscyplinarnych, spotkań z ludźmi kultury, nauki i życia społecznego, ułatwiamy dostęp do kultury wysokiej oraz instytucji kultury i dziedzictwa narodowego. Celem Fundacji jest…