Unijny Zielony Ład

Jaka polityka rolna Unii Europejskiej? Na to i więcej pytań w rozmowie z Adamem Porębą odpowie znamienity ekspert! Adam Zieliński – prawnik, autor publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu prawa rolnego i żywnościowego. Członek komisji…

Wykład im. B. Geremka

Zapraszamy na transmisję na żywo wykładu im. B. Geremka w Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im.Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który wygłosi Piotr Arak z #PIE, oraz debatę z udziałem: ministra #Szymański i A. van den Ende.…

17 września 1939 roku

17 września 1939 roku Armia Czerwona rozpoczęła inwazję na Polskę. Wskutek agresji Polska utraciła 48% swojego terytorium. Deportowano kilkaset tysięcy Polaków, wielu polskich obywateli poniosło śmierć z rąk NKWD. Konsekwencje tego wydarzenia nie ulegną zapomnieniu.

Forum Ekonomiczne 2020

Proszę przyjąć tę nagrodę jako wyraz wielkiej sympatii i autentycznej przyjaźni, a przede wszystkim jako wyraz ogromnego szacunku nas Polaków dla narodu białoruskiego. / Minister Zbigniew Raupodczas wręczenia nagrody specjalnej Forum Ekonomiczne 2020 dla Swiatłany…

Konferencja online MSZ

Zapraszamy na konferencję online #MSZ z udziałem wiceministra Szymon Szynkowski vel Sęk: ,,W poszukiwaniu polskości. Karta Polaka, Polacy i polskie dziedzictwo kulturowo-historyczne na Wschodzie” 11 września 2020 r. o godz. 11:00.

Karol Wojtyła. Narodziny

W jubileuszowym roku 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, Centrum Myśli Jana Pawła II we współpracy z #MSZ przygotowało wirtualną wystawę poświęconą osobie Świętego Jana Pawła II. Zachęcamy do odwiedzenia wystawy „Karol Wojtyła. Narodziny” dostępnej na…

O nas

Fundacja Jagiellońska prowadzi program stypendialny, który ma na celu wszechstronny rozwój młodych ludzi: intelektualny, kulturalny i społeczny. Naszym stypendystom zapewniamy wsparcie w formie warsztatów przedmiotowych, obozów interdyscyplinarnych, spotkań z ludźmi kultury, nauki i życia społecznego, ułatwiamy dostęp do kultury wysokiej oraz instytucji kultury i dziedzictwa narodowego. Celem Fundacji jest…