Islam w Europie

Interesującego i merytorycznego wywiadu online dla RODM-u Rzeszów udzieli znamienita ekspertka dr Zofia Sawicka – arabistka, politolog, pracuje naukowo w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego; doktorat uzyskała z nauk o mediach, odbyła roczne stypendium…

Ethics in Technology&Internet

Co na temat sztucznej inteligencji i o etyce w rozwoju nowych technologii myślą doradca rządu egipskiego, polski doradca OECD i minister Piotr Mazurek? Co polska młodzież ma wspólnego z etyczną sztuczną inteligencją? Zapraszamy na wydarzenie…

O nas

Fundacja Jagiellońska prowadzi program stypendialny, który ma na celu wszechstronny rozwój młodych ludzi: intelektualny, kulturalny i społeczny. Naszym stypendystom zapewniamy wsparcie w formie warsztatów przedmiotowych, obozów interdyscyplinarnych, spotkań z ludźmi kultury, nauki i życia społecznego, ułatwiamy dostęp do kultury wysokiej oraz instytucji kultury i dziedzictwa narodowego. Celem Fundacji jest…