Fałszowanie wyborów na obszarze postsowieckim

W jaki sposób fałszowane są wybory na obszarze postsowieckim na przykładzie Mołdawii i Naddniestrza? Porozmawiają o tym: Jakub Maciejewski – publicysta tygodnika „Sieci” i portalu wPolityce.pl, związany z krakowskim Dwumiesięcznikiem ARCANA. Autor książki „Ludzie Czerwonego…

2020. Rok, który zmienił Białoruś na zawsze?

Stan rzeczy na Białorusi istotnie determinuje sytuację międzynarodową Polski oraz wszystkich państw regionu. Architektura zachowania pokoju w tej części Europy jest w ogromnej mierze zależna od stopnia podporządkowania/wyemancypowania Białorusi względem Rosji, która jak wiadomo od…

Debata: Czy państwo może być marką?

Czy państwo może być marką? Pewnie zgodzimy się, że tak. Wszak „szwajcarskie” zegarki, „niemiecka” dokładność czy „duńskie” szczęście są znane i rozpoznawalne na całym świecie. A co z Polską? Czy można o naszym kraju powiedzieć,…

Regionalny Ośrodek Debaty w Rzeszowie podjął współpracę z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, aby wspólnym wysiłkiem utworzyć wydarzenie specjalne na specjalną okazję, jakim jest Międzynarodowy Dzień Praw…

Debata: Miejsce Polski w Unii Europejskiej

Lata obecności Polski w Unii Europejskiej to czas wielu przemian gospodarczych i społecznych, do których przyczyniło się otwarcie granic, uczestnictwo w jednolitym rynku europejskim oraz możliwość wykorzystania funduszy unijnych. Jakie było, jest i będzie miejsce…

Republika Azerbejdżanu na arenie międzynarodowej

Dr Ilaha Karimova opowie o wielokulturowości Azerbejdżanu, mniejszościach etnicznych i narodowych zamieszkujących ten kraj. Nie zabraknie tematu Górskiego Karabachu – prelegentka przedstawi przyczyny trwającego od lat konfliktu i niedawnej eskalacji sytuacji geopolitycznej w regionie. Początek…

Unijne mechanizmy ochrony praworządności

Celem szkolenia jest przedstawienie obecnie istniejących w UE mechanizmów ochrony praworządności oraz omówienie obecnie trwającej debaty nad stworzeniem mechanizmu warunkowości, pozwalających UE wstrzymać środki budżetowe w sytuacji stwierdzenia naruszeń praworządności w państwie członkowskim. Temat jest…

O nas

Fundacja Jagiellońska prowadzi program stypendialny, który ma na celu wszechstronny rozwój młodych ludzi: intelektualny, kulturalny i społeczny. Naszym stypendystom zapewniamy wsparcie w formie warsztatów przedmiotowych, obozów interdyscyplinarnych, spotkań z ludźmi kultury, nauki i życia społecznego, ułatwiamy dostęp do kultury wysokiej oraz instytucji kultury i dziedzictwa narodowego. Celem Fundacji jest…