Uroczystość nadania stopni dyplomatycznych oraz inauguracja kolejnej edycji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej

przez admin

– Istnieje wiele sposobów, aby opisać służbę, którą Państwo wybraliście. Jest ona wyjątkowa nie tylko dlatego, że bywa postrzegana jako elitarna, lecz także dlatego, że jest bardzo wymagająca – powiedział minister Jacek Czaputowicz podczas dzisiejszej uroczystości w siedzibie Akademii Dyplomatycznej MSZ. Pierwsze stopnie dylomatyczne zostały nadane osiemnastu osobom, które z sukcesem zdały egzamin dyplomatyczno-konsularny. Wśród…

5. edycja polsko-kolumbijskiego programu dyplomacji sportowej

przez admin

Wiceminister Maciej Lang spotkał się w czwartek na Stadionie Legii Warszawa z uczestniczkami piątej edycji polsko-kolumbijskiego programu dyplomacji sportowej. W tej edycji programu uczestniczy 11 uczennic z kolumbijskiego departamentu Arauca, trenujących siatkówkę. Podczas pobytu w Polsce biorą one udział w treningach w klubie AZS AWF oraz rozgrywają mecze towarzyskie z polskimi rówieśniczkami. Program wizyty przewiduje również zwiedzanie…

II Dzień Ameryki Łacińskiej w Sejmie

przez admin

– Łączące Polskę oraz region Ameryki Łacińskiej i Karaibów więzi kulturowo-historyczne oraz przywiązanie do wspólnych ideałów, takich jak poszanowanie praw człowieka, wartości chrześcijańskich czy demokracji, stanowią dobre podstawy współpracy i dialogu – powiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podczas otwarcia II Dnia Ameryki Łacińskiej w Sejmie RP. Wczorajsza uroczystość była już drugą konferencją na temat…

Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej, 9-10 września 2019 r.

przez admin

Głównym Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej, który odbędzie się w Warszawie w dn. 9-10 września br. jest pokazanie znaczenia współpracy międzynarodowej jako siły napędowej rozwoju lokalnych społeczności. Zagraniczne kontakty władz lokalnych zyskały miano dyplomacji samorządowej, traktowanej jako część dyplomacji publicznej. Spotkanie ma umożliwić uczestnikom rozpoczęcie debaty nad kompleksowym podejściem do zagadnień dyplomacji regionalnej i ekonomicznej…

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

przez admin

19 sierpnia – w rocznicę tragicznego zamachu, w którym zginął Wysoki Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Sérgio Vieira de Mello – decyzją ONZ obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Wspominamy w tym dniu  osoby, które  ryzykują życie, aby nieść pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych na świecie. W tym roku szczególną uwagę poświęcamy zaangażowanym…